Condicions generals de venda i d' ús dels títols de transport de remuntadors mecànics de les estacions de Saint Lary i de Font-Romeu Pyrénées 2000

 

TEMPORADA ESTIU 2022
Versió 1 – 20/06/2022

Dominis esquiables gestionats per ALTISERVICE
SA amb un capital de 7 500 719,70 €
RCS n° 380 373 480 – Tolosa
NIF: FR36 380 373 480
Seu social: 16 rue de Sébastopol, 31000 TOLOSA
Telèfon: + 33 5 32 800 800
Seguro RC: AXA France n°10589504604
Operador dels dominis esquiables de: Saint-Lary i Font-Romeu Pyrénées 2000
Denominat a continuació el "Gestor"

 

ARTICLE1: GENERALITATS

Les presents condicions generals de venda (denominades « CGV ») y d'ús s'apliquen al conjunt dels forfets de transport per remuntadors mecànics susceptibles de funcionar durant el període mencionat, fins i tot per a activitats concretes.
El client reconeix concèixer les presents condicions generals en el moment de l' adquisició del seu títol de transport a l' operador i declara expressament acceptar-les sense reserves.  Correspon al client informar-se sobre els productes i les tarifes ofertes (exposades en els punts de venda de l'operador i en la pàgina web altiservice.com) i seleccionar les que li resultin més avantatjoses. El personal d' Altiservice no podrà ser tingut per responsable de l' elecció del client.
Cap disposició contrària aquí podrà ser invocada contra Altiservice, llevat que Altiservice ho accepti expressament i prèviament.
Els bitllets es determinen per a una zona validada, una durada, una categoria de persones i només es poden utilitzar a la xarxa de remuntadors per a la qual es van emetre.
L'usuari haurà de portar el seu forfet durant tot el trajecte realitzat en el remuntador, des de la zona de sortida fins a la zona d'arribada així com quan viatgi per tota la zona.
Per facilitar la transmissió d'informació als terminals de control, el forfet ha d'estar preferentment allunyat d'un telèfon mòbil, claus i qualsevol forma d'embalatge compost per tot o part d'alumini i idealment s'ha de portar a la butxaca esquerra de la jaqueta.
Totes les tarifes públiques de venda d'entrades estan exposades als punts de venda i també es poden consultar al web : www.altiservice.com. Aquestes tarifes s'expressen en euros i tots els impostos inclosos, tenint en compte el tipus d'IVA a França del 10% vigent actualment. Altiservice es reserva el dret de modificar les seves tarifes en cas de canvi en el tipus d'IVA.

 

ARTICLE 2 : ACTIVITATS PROPOSADES

El domini de Saint-Lary proposa les següents activitats :
- Bike Park
- Descoberta panoràmica
- Telefèric
Per aquestes 3 activitats : compra online possible o directament als caixers del domini.

El domini de Font-Romeu Pyrénées 2000 proposa les següents activitats :
- Passeig pels llacs amb la fórmula del telecadira
- Passeig gastronòmic amb la fórmula del telecadira
- Telecabina
- DevalKart : Activitat accessible a partir dels 3 anys,  acompanyat d'un adult i a partir d’1m25 en autonomia
- Trottin’Herbe : Activitat accessible a partir d’1m25 amb patinet junior, i 1m40 amb patinet adult
- Aerotrampolí : Activitat accessible a partir dels 3 anys

Per totes aquestes activitats : compra online possible o directament als caixers del domini.

Les activitats de DeValkart i Trottin’herbe són accessibles amb un títol de transport, tal com es descriu als articles següents, validat als terminals de control d’accés. El títol de transport d’aquestes dues activitats inclou: El lloguer de l’equip (és a dir, el Dévalkart o la vespa), el lloguer de l’equip de protecció (és a dir, un casc), el transport a través d’Isardski. Aquestes activitats es venen per torn (1, 5 o 10 voltes). 1 gir = 1 pujada/baixada

L'activitat d’Aerotrampolí és accessible amb un bitllet que cal presentar al responsable. 1 bitllet = 7 minuts d’activitat.

Sistema de fotografia en el telecadira: el telecadira dels Bouleaux (Saint-lary) i el telecadira de les Airelles (Font-Romeu Pyrénées 2000) estan equipats amb un sistema fotografiant automàticament als clients uns quants metres abans de la zona d'arribada;  aquest sistema s'identifica mitjançant un pictograma adherit al piló.


Les fotografies es poden descarregar de forma gratuïta pels clients a través de la xarxa WiFi de l'estació i seguint el següent procediment: (1) Després d'introduir una adreça de correu electrònic, (2) El client rebrà un correu electrònic amb un enllaç i els identificadors de connexió al seu compte d'usuari permetent -li (3) descarregar la fotografia. Només es poden veure les últimes (50) les últimes fotografies, les fotografies anteriors, no provades, es destrueixen automàticament. Les fotografies que s’han descarregat del compte del client es destrueixen automàticament 365 dies després de fer la fotografia.Les fotografies que constitueixen dades personals es tracten, d'acord amb la normativa vigent i el que estableix l'article 9 d'aquest document.

 

ARTICLE 3 : COMPRA ONLINE


3.1 Procés de comanda

La compra d'abonaments o bitllets de viatge a distància es realitza mitjançant comanda en línia a través de la pàgina web de altiservice.com.
La realització d'una comanda implica el coneixement i acceptació per part de la persona (en endavant "el Client"), a les presents condicions generals de venda i ús. Aquestes GTCSU constitueixen l'únic document relatiu a les condicions de venda.
El Client selecciona a través del lloc, els productes que desitja demanar per tal d'omplir la seva cistella electrònica. El registre de la cistella requereix la identificació del client a través de les següents dades: cognoms, nom, data de naixement i correu electrònic.
En fer la comanda, el Client pot recarregar un suport existent o sol·licitar el subministrament d'una nova targeta forfet.
Es mostra el resum dels productes sol·licitats especificant l'import total incloent l'IVA de la comanda i, si escau, el detall de les despeses accessòries com per exemple les despeses d'enviament.
Per finalitzar la comanda, el Client haurà de llegir aquestes GCSU, acceptar-les i procedir al pagament seleccionant la forma de pagament.
Un cop rebuda l'autorització de pagament i la comanda, Altiservice envia al Client una confirmació de comanda per correu electrònic, a l'adreça facilitada pel Client, en crear el seu compte al lloc altiservice.com. La venda només es considerarà definitiva després que Altiservice hagi enviat aquesta confirmació d'acceptació de comanda.El Client pot seguir el progrés de la seva comanda a la pestanya "comanda" disponible a la seva àrea de client.

3.2 Condicions de pagamet

Totes les compres realitzades a través de altiservice.com, amb targeta de crèdit, són segures. Són realitzades per Crédit Agricole, a través del sistema PAIZEN, en TPE virtual amb pagament immediat. Altiservice no coneix les dades bancàries facilitades.S'accepten els següents pagaments: targeta de crèdit (Visa, Master Card, Eurocard, American Express).
Les comandes realitzades en línia es confirmen per correu electrònic, tal com s'indica a l'article anterior, previ acord de l'entitat bancària del client i acord d'Altiservice.
La denegació de l'autorització de dèbit al compte bancari del Client per part del seu banc dóna lloc a l'anul·lació de la comanda.

3.3 Terminis i condicions de lliurament dels bitllets de transport

Els bitllets comprats a través de la pàgina web, es poden retirar immediatament tant si es tracta d'una retirada d'entrades com d'una recàrrega.
No s'ofereix l'enviament a domicili per a la temporada d'estiu.

3.4 Sense dret de desistiment

D'acord amb l'article L221-28 del Codi de Consum, la venda d'entrades per Internet no està subjecta a l'aplicació del dret de desistiment previst als articles L 221-18 i següents del Codi de Consum en matèria de venda a distància. Qualsevol bitllet de transport adquirit a través del recinte: www.altiservice.com no es podrà reemborsar ni anul·lar una vegada realitzada la compra.

 

ARTICLE 4 : COMPRA EN ELS CAIXERS

La compra de bitllets de transport es pot fer directament als caixers del domini corresponent.
Els pagaments es realitzen en euros:
- mitjançant xec disposat en un compte bancari francès i prèvia presentació d'un document d'identitat vàlid del portador
- en efectiu (fins a 1000 €)
- amb targeta bancària : Visa, Eurocard Master Card
- ja sigui mitjançant vals de vacances vàlids (no es retornarà el canvi)

 

ARTICLE 5 : TÍTOLS DE TRANSPORT

 

5.1 Definició - títol de transport

És un mitjà en el qual es codifica un bitllet. Aquest bitllet s'adquireix a les taquilles, als terminals automàtics o a través del servei de venda en línia. El suport es pot recarregar per a futures compres i és reciclable. Per a això, es disposa d'urnes en diferents punts de les estacions.

5.2 Validesa dels títols de transport

Qualsevol títol de transport dóna dret durant el seu període de vigència a la lliure circulació en els remuntadors de la zona per a la qual va ser expedit, subjecte a condicions meteorològiques o econòmiques però sense cap tipus de prioritat.
Els títols, la durada dels quals sigui superior a la durada de les entrades més curtes venudes, són estrictament personals, intransferibles i intransferibles.
Els títols no estan datats i es poden utilitzar durant el període d'obertura de l'estiu de 2022.
S'ofereixen descomptes o  títols gratuïts a diferents categories de persones segons els termes disponibles als punts de venda, presentant un comprovant en el moment de la compra i potencialment durant qualsevol control (exemple: les targetes de convidat i les seves condicions d'emissió i ús estan disponibles per part dels amfitrions. Aquestes targetes han d'estar degudament emplenades pel client abans de la compra).

No serà possible cap reclamació ni reemborsament després de la compra.

 

5.3 Comprovant de venda

Independentment del mitjà utilitzat, s'emetrà un justificant de pagament en què consti el nombre de productes adquirits, la data de compra, el preu total sense impostos de l'operació, l'import total de l'IVA.Cada emissió d'un bitllet dóna lloc al lliurament d'un comprovant o duplicat en el qual consti la naturalesa del bitllet, la seva data de validesa i el número únic. Aquests documents acreditatius s'han de conservar acuradament per a qualsevol reclamació.

 

ARTICLE 6 : CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DE TRANSPORT


6.1 Frau: sense forfet o amb forfet no vàlid

És probable que qualsevol usuari sigui comprovat a la sortida o arribada dels remuntadors per controladors jurats. Ha de ser titular d'una entrada vàlida (dates i domini, categoria d'edat corresponent).
Tota persona que utilitzi un remuntador que doni accés a la zona coberta pel present, sense títol de transport o equipat amb un bitllet l'ús del qual sigui inadequat (bitllet de transport infantil utilitzat per un adult per exemple) serà responsable de la tramitació i / o compensació que es defineix a continuació:
6.1.1-Pagament de l'import degut en concepte de transport, per a qualsevol infractor.
6.1.2-Pagament d'una indemnització fixa que extingeixi l'acció pública, igual a CINC vegades el valor del bitllet diari (tarifa normal), corresponent a la xarxa del remuntador de què es tracti, en absència d'un bitllet conforme (articles L342-15, R 342-19 i R342-20 del Codi de turisme).
6.1.3-Pagament d'una indemnització a un tant alçat més les despeses de constitució de l'expedient per import de Trenta-vuit euros si el pagament no és immediat.
6.1.4-A més de la indemnització o l'enjudiciament a un tant alçat, els agents jurats de l'operador retiraran immediatament qualsevol bitllet personalitzat (nom, fotografia, reducció de tarifa específica, etc.) que no correspongui al seu titular per lliurar-lo a aquest i/o per elaborar un expedient d'infracció. La devolució del títol al seu titular s'efectuarà previ pagament de la indemnització incrementada a un tant alçat.
6.1.5-En funció de la gravetat del delicte comès, pot donar lloc a una denúncia a la gendarmeria per frau i es poden iniciar procediments penals.

6.2 Oblit - pèrdua - destrucció - robatori

En cas d'oblit, pèrdua, destrucció o robatori i prèvia presentació del justificant de venda en el punt de venda Altiservice, es procedirà immediatament al lliurament de l'entrada durant el període restant.
Qualsevol títol que hagi estat objecte d'una declaració d'oblit, pèrdua o robatori amb l'Operador es desactivarà immediatament i ja no donarà accés al domini.

6.3 Títols de transport parcials o no utilitzats

En el cas que les entrades emeses no s'utilitzin o s'esgotin completament, no es retornaran ni es canviaran.

6.4 Malalties o accidents

No es farà cap devolució de l'import de les entrades per accident, malaltia o qualsevol altra causa personal independentment del període de validesa de l'entrada.

6.5 Parada dels remuntadors mecànics / Riscos meteorològics

L'Operador no es fa responsable de les condicions meteorològiques que es trobin en utilitzar el bitllet.
És responsabilitat de cada client indagar sobre les condicions climàtiques i de visibilitat per tots els mitjans al seu abast.
Així, a l'hora d'adquirir la seva entrada i en cas de dubte sobre les condicions meteorològiques, el client s'informa abans de la compra i adquireix la seva entrada amb ple coneixement dels fets.
Després de la compra, només una parada completa de tots els remuntadors del dia pot donar lloc a una indemnització pels danys. Com a recordatori, els forfets estant descatalogats i vàlids durant tota la temporada, el Client pot utilitzar el seu forfet (no consumit) en un altre dia de la temporada Estiu 2022.
Si, no obstant això, el client desitja ajornar el forfet/ un reemborsament  / val,  haurà de presentar el seu forfet i enviar la seva reclamació a través del formulari en línia disponible a : https://aide.altiservice.com/hc/fr/requests/new?ticket_form_id=360003881877

El titular del forfet vàlid durant el període del prejudici, podrà rebre una indemnització prèvia presentació de la documentació acreditativa en forma de :
- Ajornament a l'actual temporada d'estiu
- Crèdit al seu compte de client altiservice.com
- Reemboursement
calculat sobre la base següent :
Preu mitjà = preu pagat pel client dividit entre la durada del forfet
Reemborsament o Val = preu mitjà X nombre de dies de prejudici.

L'usuari no podrà reclamar cap quantitat o servei que excedeixi aquesta indemnització a un tant alçat.
El client disposa de trenta (30) dies després del període de validesa del títol per fer la seva reclamació a través del formulari en línia.

6.6 Danys materials o físics en un remuntador o durant una de les activitats enumerades a l'article 2 d'aquest

En cas de danys materials causats per un dels nostres remuntadors, o durant alguna de les activitats enumerades a l'article 2 d'aquest document, el Client ha de declarar els danys, sense demora, al personal d'Altiservice i enviar la seva reclamació a través del formulari en línia disponible a: https://aide.altiservice.com/hc/fr/requests/new?ticket_form_id=360003881877

En cas de danys físics causats per un dels nostres remuntadors o durant alguna de les activitats enumerades a l'article 2, el client haurà de delarar els danys, sense demora, al personal del remuntador, que elaborarà un full d'intervenció, si fos necessari.

6.7 Reclamacions

Si, malgrat els nostres esforços, un servei no hagués estat satisfactori, el Client podrà posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment.

1er NIVELL : Posant-se en contacte amb el Centre d'Atenció al Client de l'estació:

Les sol·licituds escrites i argumentades s'han d'enviar a través del formulari en línia disponible a:
https://aide.altiservice.com/hc/fr/requests/new?ticket_form_id=360003881877 o per correu electrònic o correu electrònic a la següent adreça:

Saint-Lary : saintlary@altiservice.com
ALTISERVICE Saint-Lary - Service Clientèle – Place du Téléphérique – B.P. 35 - 65170 SAINT-LARY

Font-Romeu Pyrénées 2000 : fontromeu.pyrenees2000@altiservice.com
ALTISERVICE Font-Romeu Pyrénées 2000 - Service Clientèle – Les Airelles BP 60 – 66120 FONT-ROMEU
El termini de tramitació de les sol·licituds és de trenta (30) dies des de la data de recepció.
El client esmentarà les seves dades de contacte (cognoms, nom, adreça postal i número de telèfon).

2on NIVELL : Posant-se en contacte amb el Departament Comercial de l'estació :

En cas d'insatisfacció o falta de devolució, el client pot posar-se en contacte amb el departament comercial de l'estació. Mitjançant l'enviament d'una carta o un correu electrònic a la següent adreça:
Per Saint-Lary : ALTISERVICE - Service Commercial – Place du Téléphérique – B.P. 35 - 65170 SAINT-LARY ou commercialsaintlary@altiservice.com
Per Font-Romeu Pyrénées 2000 : ALTISERVICE - Service Commercial – Les Airelles BP 60 – 66120 FONT-ROMEU ou commercialfontromeu.pyrenees2000@altiservice.comEl Departament Comercial reanalitzarà la sol·licitud i respondrà en un termini de trenta (30) dies.
El client esmentarà les seves dades de contacte (cognoms, nom, adreça postal, número de telèfon així com l'historial dels seus intercanvis amb El Servei d'Atenció al Client).

3er NIVELL : Posant-se en contacte amb el Defensor del Turisme

 

Si la resposta no satisfà les expectatives del client, pots interposar un recurs davant el Mediador Turístic. Per contactar amb el Mediador, primer has d'haver utilitzat els dos primers nivells descrits anteriorment (Servei d'Atenció al Client i després Servei Comercial) i no estar satisfet amb la solució proposada.

L'accés al Mediador és gratuït. Aquest intervé amb total independència i imparcialitat i està registat per la Comissió d'Avaluació i Control de la Mediació de Consum, a la llista de mediadors de consum, i com a tal, ha estat notificat a la Comissió Europea.


S'ha de sol.licitar per escrit :
Per internet: https://www.mtv.travel/saisir-le-mediateur/
Per correu :
MTV Médiation Tourisme Voyage
BP 80 303
75 823 Paris Cedex 17

ARTICLE 7 : COMPLIMENT DE LES NORMES DE SEGURETAT

 

7.1 Generalitats

Tot titular d' un forfet Remuntadors Mecànics ha de respectar les regles de seguretat relatives al transport per remuntadors mecànics, especialment les normes i ordenances municipals, la normativa policial i ordenances municipals exposades en el punt de sortida dels remuntadors, completats amb pictogrames i panells així com qualsevol consigna donada pel personal del Gestor,  sota pena de sanció. 
El personal organitza les condicions d' espera, embarcament i desembarcament.

7.2 Especificacions relatives als nens d'1 a 3 anys

Per raons de seguretat els infants menors d' 1 any no s' accepten en els remuntadors. Els nens d' 1 a 3 anys han de ser transportats en una motxilla porta nadó. Els mocadors de port no s'accepten.

7.3 Covid-19

El CLIENT ha de respectar les indicacions del reglament i mesures sanitàries en vigor relatives a la gestió de l'epidèmia de Covid-19.
Per això el Client està obligat a respectar les consignes tant escrites com verbals si es dona el cas (i els pictogrames que els completin) que li seran transmeses per Altiservice i el seu personal, amb anterioritat i durant la seva presència a l'estació

 

ARTICLE 8 : PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Per motius de gestió de fluxos de passatgers i seguretat relacionada, no és possible establir una cua dedicada a persones amb discapacitat a peu de remuntadors o taquilles.No obstant això, d'acord amb la normativa vigent, les persones amb discapacitat tenen prioritat independentment de les cues (taquilla o remuntador). Les persones amb discapacitat, titulars de la targeta d'inclusió de mobilitat (CMI), han de presentar-se al personal de l'ascensor o taquilla per tal d'exercir aquesta prioritat.

 

ARTICLE 9: PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

En el marc de la seva activitat el Gestor, actuant en qualitat de responsable de tractament, duu a terme un tractament informatitzat de les dades dels seus clients respectant la reglamentació relativa a la protecció de les dades personals.
Les dades estrictament necessàries per obtenir un forfet es recullen directament pel Gestor ALTISERVICE o indirectament pels seus socis per exemple els operadors turístics o residències de turisme. El conjunt d' informació que el Gestor ALTISERVICE o els seus socis demana per a l' obtenció del forfet és obligatòria. Si una o diverses d' aquestes informacions obligatòries faltés, l' emissió del forfet pot no produir-se.Aquestes dades es recullen amb finalitats de gestió d' atenció al client, control dels títols de transport i estadístics.

Pel que fa als títols personalitzats, les dades relatives als despaçaments del titular es recullen amb finalitats de gestió d' atenció al client, sobretot operacions d' accés als remuntats i de control dels títols de transport. Les dades es recullen també amb finalitats estadístiques.

Els forfets anònim de dia i mig dia estan també en venda.
Conforme al Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), ALTISERVICE executa i manté les mesures apropiades de seguretat del seu sistema d'informació per protegir la confidencialitat de les dades personals, d'acord amb les exigències del Dret Aplicable a la Protecció de Dades.

El conjunt d' aquestes dades es destina exclusivament a ALTISERVICE. D' acord amb la "Loi Informatique et Libertés" del 6 de gener de1978 n ° 78-17, modificada per la llei del 17 de mars de 2014 n ° 2014-344 i pel reglament europeu RGPD, el titular disposa del dret d' accés, de rectificació, de limitació, d' esborrat i de portabilitat de les Dades Personals que li concerneixen. Així mateix disposa del dret d' oposició per raons legítimes. El Client pot exercir els seus drets dirigint la seva petició a la direcció: Altiservice, 16 rue de Sébastopol, 31000 TOULOUSE

Responsable del tractament: Altiservice
DPO: dpo@altiservice.com
Finalidat del tractament: Caixa, control d' accés, gestió dels fitxers de clients i de prospectes.

Les dades recollides es conserven unicament durant el període necessari a la realització de les finalitats descrites anteriorment, en el límit dels terminis de la normativa vigent

 

ARTICLE 10: LITIGIS

D'acord amb les disposicions de l'article L133-4 del Code del Consum, el consumidor està informat de la possibilitat de recórrer, en cas de contestació, a un procés de mediació convencional o a qualsevol altra manera alternativa de solució de desacords (cf. article 6.7).
En absència de solució amigale, el litigi concerneix la jurisdicció competent.

Accepto i reconec haver llegit les presents condicions generals de venda i em comprometo per la present signatura a respectar l'exposat.