I.Dades personals

a. Quines dades personals recollim?

Com a part de la seva activitat com a gestor de dominis d'esquí, ALTISERVICE es compromet a garantir la protecció, confidencialitat i seguretat de les dades personals dels usuaris dels seus serveis, a respectar la seva privacitat, d'acord amb la legislació vigent.
És possible que se us demani que ens proporcioneu informació personal quan utilitzeu el nostre lloc web, en particular per a consultes. En cap cas ALTISERVICE recollirà informació personal sense el teu previ acord. Les dades sol·licitades en els formularis poden ser obligatòries per tramitar la teva sol·licitud o rebre una oferta de serveis per part d'ALTISERVICE o dels seus col·laboradors: després s'indiquen mitjançant un asterisc. La recollida d'aquesta informació és imprescindible per a la tramitació de la teva sol·licitud.

Podem recopilar, processar i utilitzar algunes o totes les categories de dades següents:
· Dades identificatives: Cognoms, nom, número de client...
· Dades personals: edat / data de naixement, foto...
· Dades de contacte (adreça postal o electrònica, telèfon...)
· Dades d'ús (pàgines web visitades, comentaris prestats)
· Dades de connexió (adreça IP, registres de connexió)
· Dades financeres (mitjans i historial de pagaments)
· Dades comercials (llista de productes i serveis dels quals us beneficieu, documents acreditatius)

El tractament de les dades personals recollides en aquest lloc és dut a terme per l'empresa ALTISERVICE, registrada sota SIREN (Sistema d'identificació del registre mercantil) n°380 373 480 i el domicili social de la qual es troba al C/Sébastopol n° 16, 31000 TOLOSA.

b. Quines són les bases i finalitats del tractament que es realitza sobre les seves dades?

La informació personal és recollida per ALTISERVICE en compliment de la normativa vigent i més concretament del RGPD i de la LOPD de 6 de gener de 1978 modificada, amb total confidencialitat. Permeten al personal d'ALTISERVICE o dels seus col·laboradors tramitar la teva sol·licitud, oferir-te serveis personalitzats i informar-te sobre els nostres productes i serveis.

c. Qui té accés a les meves dades ?

Les dades personals són recollides i tractades pels responsables operatius (responsables del tractament) d'ALTISERVICE en compliment del RGPD. Els departaments i empleats encarregats de tractament (ticketing, venda, comunicació, comptabilitat, control, informàtica, caps de línia) estan degudament autoritzats per tractar les seves dades i només en el marc de les seves funcions. Les dades dels clients només s'utilitzen estrictament en el marc de la implementació del procés. Se'ls forma regularment en bones pràctiques relacionades amb el tractament de les seves dades i se'ls responsabilitza amb els compromisos de confidencialitat.

Podem, en determinats casos, comunicar les teves dades personals a tercers (subcontractistes, empreses del grup i clients col·laboradors), amb subjecció al compliment de la normativa aplicable en aquesta matèria.
Les dades personals no es transfereixen a un país que no sigui membre de la Unió Europea.

d. Les meves dades personals es mantenen fora de perill?

El nostre objectiu és emmagatzemar les teves dades personals de la manera més segura i respectant el compliment del GDPR i només durant el temps necessari per assolir la finalitat perseguida pel tractament.
En aquest sentit, prenem les mesures tècniques adequades per evitar en la mesura del possible qualsevol alteració, pèrdua o accés no autoritzat a les teves dades.

e. Durant quant de temps es conserven les meves dades?

ALTISERVICE es compromet a conservar les seves dades personals durant un termini que no superi l'exigit per a les finalitats per a les quals es recullen i tracten, és a dir, un màxim de 36 mesos.

f. Quins són els meus drets?

D'acord amb la normativa vigent, tens dret d'accés a la informació que et concerneix. Per a més informació, consulta els teus drets al lloc web de la CNIL.
El Reglament General de Protecció de Dades estableix que tota persona, les dades personals de la qual es tractin, té els drets següents:
· Droit d’accés
· Droit à la rectificació
· Droit à la restricció
· Droit de supressió o dret a l'oblit
· Droit d’oposició
· Droit a la portabilitat

D'acord amb la normativa aplicable, pots sol·licitar l'accés i rectificació de les teves dades i exercir tots els teus drets enviant-nos una sol·licitud per correu electrònic acompanyada d'un document d'identitat a: dpo@altiservice.com

ALTISERVICE es compromet a donar resposta a la teva sol·licitud d'accés, rectificació o oposició o qualsevol altra sol·licitud addicional d'informació en un termini raonable que no podrà excedir de 2 mesos des de la recepció de la teva sol·licitud.


Si els teus intercanvis amb ALTISERVICE no han estat satisfactoris, tens l'oportunitat de fer una reclamació.
Si els teus intercanvis amb ALTISERVICE no han estat satisfactoris, pots presentar una reclamació davant la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), autoritat de control encarregada del compliment de les obligacions en matèria de dades personals, a França.

A la pàgina web de la CNIL :
· en determinats casos concrets, per la línia telefònica de denúncies en línia;
· en altres casos no previstos pel teleservei, pel servei "Ajuda".

ALTISERVICE ha designat un delegat de protecció de dades a la CNIL, amb qui pots contactar per correu electrònic: dpo@altiservice.com.

II. Gestió des cookies

Quan fas clic al botó "Acceptar" del bàner de cookies, consents la instal·lació de les cookies que es descriuen a continuació.


a. Què és una cookie (o traçador) ?

Les cookies són fitxers de dades petits que es descarreguen del dispositiu pel lloc web que visites. Quan tornes al lloc en qüestió, el teu equip serà reconegut gràcies a les cookies.
Les cookies tenen diversos usos: es poden utilitzar per memoritzar el teu identificador de clients amb un lloc de comerciant, el contingut actual de la cistella de compra, el llenguatge de visualització de la pàgina web, un identificador per atraure la tevaa navegació a finalitats estadístiques o publicitàries, etc.

Aquesta informació pot incloure la vostra adreça IP, el dispositiu que utilitzeu i els clics que feu, com ara les pàgines web que consulteu i la manera de navegar pel lloc web. Utilitzem cookies de sessió que s’eliminen quan tanques el navegador, així com les cookies persistents que queden al dispositiu durant un període predefinit. Algunes galetes les col·loquem nosaltres, mentre que d’altres són col·locades per tercers. Les cookies de tercers també poden recopilar dades fora del nostre lloc web.

b. Quina és la normativa aplicable ?

(Font : CNIL).
D’acord amb la Directiva d’ePrivacy, els usuaris d’Internet han de ser informats i han de donar el seu consentiment abans del dipòsit i la lectura de certs traçadors/cookies, mentre que d’altres estan exempts de la recollida d’aquest consentiment.

Els termes "Cookie" o "Traçador" es refereixen per exemple a :
· Les cookies HTTP,
· Les cookies « flash »,
· El resultat de calcular una sola empremta al terminal en el cas de "Empremta digital »,
· els píxels invisibles o « web bugs »,
· qualsevol altre identificador generat per programari o sistema operatiu (número de sèrie, adreça MAC, identificador de terminal únic (IDFV) o qualsevol conjunt de
Dades que s’utilitzen per calcular una sola empremta digital del terminal (per exemple mitjançant un mètode “empremta digital”).

Pel que fa a nosaltres, es poden dipositar i/o llegir quan consultis el lloc web o l’aplicació mòbil.

L’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58/CE modificat el 2009, suposa el principi:

· del consentiment previ de l’usuari abans de l’emmagatzematge d’informació al teu terminal o l’accés a la informació ja emmagatzemada ;
· A menys que aquestes accions siguin estrictament necessàries per a la prestació d’un servei de comunicació en línia que l’usuari sol·liciti expressament o tingui l’objectiu exclusiu de permetre o facilitar la comunicació per mitjans electrònics.
L’article 82 de la llei protecció de dades (Informatique et Libertés) transposa aquestes disposicions en el dret francès.
El CNIL recorda que el consentiment proporcionat per aquestes disposicions fa referència a la definició i a les condicions previstes als articles 4 (11) i 7 del GDPR. Per tant, ha de ser lliure, específic, clar, inequívoc i l’usuari ha de ser capaç de retirar -lo, en qualsevol moment, amb la mateixa facilitat que l’ha concedit.

Totes les cookies no tenen l’objectiu exclusiu de permetre o facilitar la comunicació per mitjans electrònics o no estrictament necessaris per a l’oferta d’un servei de comunicació en línia a la sol·licitud expressa de l’usuari, per tant requereix el consentiment previ de l’usuari d’Internet.
Entre les cookies que requereixen informació prèvia i la recollida prèvia del consentiment de l'usuari, podem esmentar en particular :
· Cookies relacionades amb operacions relatives a la publicitat personalitzada ;
· cookies de xarxes socials, en particular generades pels seus botons per compartir.

Pel que fa als traçadors no subjectes a consentiment, podem esmentar:
· traçadors que conserven l'elecció expressada pels usuaris sobre el dipòsit de traçadors
· traçadors destinats a l'autenticació amb un servei, inclosos els destinats a garantir la seguretat del mecanisme d'autenticació, per exemple limitant els intents d'accés robòtics o inesperats;
· traçadors destinats a recordar el contingut d'un carretó de la compra en un lloc comercial o a facturar a l'usuari els productes i / o serveis adquirits;
· Rastrejadors de personalització de la interfície d'usuari (per exemple, per a l'elecció de l'idioma o la presentació d'un servei), on aquesta personalització és un element intrínsec i esperat del servei;
· rastrejadors per equilibrar la càrrega d'equips que contribueixen a un servei de comunicació;
· alguns rastrejadors de mesurament d'audiència sempre que compleixin certes condicions.

Per a més informació, us convidem a consultar la pàgina web de la CNIL.

c. Quin tipus de cookie/traçador Altiservice utilitza ?

Mitjançant aquest lloc, acceptes la instal·lació de cookies funcionals i analítiques del navegador. Les cookies de màrqueting són opcionals. En qualsevol moment, pots canviar les teves preferències de cookies o retirar el consentiment seleccionant l’opció “Gestió de galeteso de cookies” que apareix a cadascuna de les pàgines del lloc web. Les dades recollides i el processament relacionat es descriuen anteriorment.

d. Com esborrar les galetes/cookies o ajustar-ne la configuració?

Pots canviar la configuració de cookies o retirar el consentiment en qualsevol moment seleccionant l’enllaç "Gestió de cookies" que apareix a cada pàgina del lloc web. Com a recordatori, les cookies que has acceptat anteriorment poden romandre emmagatzemades al navegador.

Si vols suprimir aquestes cookies, has de suprimir -les a la configuració del navegador.
També pots ajustar la configuració del navegador per evitar que els llocs web col·loquin cookies o bloquejar galetes de tercers. En aquest cas, algunes característiques del nostre lloc web poden no estar disponibles o no funcionar correctament.